Sunday, August 21, 2022

Kerja Kuliah Nyata Fakultas Teknik UPRI tahun 2022

Kerja Kuliah Nyata Fakultas Teknik UPRI tahun 2022

 

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia bersama Dosen sebagai pendamping melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksnaakan dibulan Agustus 2022.

KERJASAMA KAMI